Wat is beeldinbeeld?

Wij hanteren een methode waar we door middel van beelden inzicht (beeld) geven in een bepaalde situatie waar jij je in bevindt. Jouw competenties (jouw gedrag) brengen we in beeld. Jij inbeeld om zicht op jouw functioneren in een situatie te krijgen.
Doel van het inzicht geven is je kwaliteiten te zien en daar waar mogelijk te verbeteren. Beeldmateriaal helpt om subjectieve waarneming te verminderen. Door beelden komen we gemakkelijk in gesprek over de situatie. Jouw gedrag staat centraal.

Belangrijke elementen voor ons zijn:

  • Op zoek naar jouw geslaagde (inter)acties en interventies.
  • Zoeken naar positieve beelden & serieus nemen van de probleemsituatie.
  • Jouw mogelijkheden analyseren!
  • Jou aan het denken krijgen over jouw gedrag!
  • Wij activeren jou om bewustwording te creëren.
  • Samen naar alternatieven zoeken die direct toepasbaar zijn in de praktijk.
  • Realisme over jezelf vergroten!
  • De beelden hebben een relatie met jouw oorspronkelijke hulpvraag!

“Jij bent de persoon die een situatie positief kan ombuigen”

Wij helpen je daarom graag met onze beeldcoaching

Onze methodiek is probleemoplossend en handelingsgericht. Vanuit iedere situatie maken we de vertaalslag naar handelen. Wij hanteren een methodiek waarbij andere methodes en theorieën met elkaar samengebracht kunnen worden, denk aan het ijsbergmodel, de kernkwadrant, het reflectiemodel en het adaptief model. Beeld als feedbackmiddel is confronterend; jij wordt gefilmd in jouw (werk)situatie; jouw gedrag en handelen worden zichtbaar.
We zijn gericht op het verkrijgen van blijvende gedragsverandering en wij zijn ons terdege bewust van het effect van beelden. Hoe jij reageert op beelden, hangt af van jouw zelfbeeld en je gevoel van competentie. De beelden kunnen dit versterken, maar ook verzwakken.

Communiceren

Verbale en non-verbale communicatie zijn twee niveaus van communiceren die in onze optiek van groot belang zijn bij menselijk gedrag. We zenden onbewust veel informatie uit in bijvoorbeeld mimiek en houding. Beeldmateriaal geeft veel inzicht op beide niveaus en vormt voor jou de basis om verder op te bouwen of om te leren van niet effectieve communicatiepatronen. Onze ervaring is als jij de regie pakt om een andere vorm van communiceren toe te passen, dat lastige situaties omgebogen kunnen worden naar comfortabele situaties.

Wat je vaak ziet bij lastige situaties is dat wij als mens geneigd zijn om de oorzaak buiten onszelf te zoeken: een moeilijk team, een problematisch gezin of de onbekwaamheid van een ander. Ook is het menselijk om de situatie te laten voor wat het is. Jij bent juist de persoon die de situatie positief kan ombuigen. De typering ‘gedragsprobleem’ geeft meer informatie over jouw gevoel dan over de werkelijke situatie. Beeldcoaching is er juist op gericht om deze patronen inzichtelijk te maken en te doorbreken.

Onze methode

Wij hechten grote waarde aan een zorgvuldig intakegesprek om jouw hulpvraag helder te krijgen en om te zien hoe jij reageert op de aanwezigheid van een videocamera. Natuurlijk zijn we overtuigd van de kracht van beeldmateriaal, echter weten we ook hoe confronterend het kan zijn voor jou. Dat is juist waar we heel sterk op in willen spelen. Gestructureerd en ongestructureerd kijken naar beelden met of zonder ons kan onderdeel maken van de begeleiding.

Tijdens het traject zullen we continu met elkaar kijken waar de accenten op gelegd moeten worden in jouw handelen. Accentuering wordt dan mede bepaald aan de hand van jouw leervraag, maar ook de situatie/omgeving is van invloed.

intakegesprek.JPG

Coachingtraject

Onze ervaring is dat het erg belangrijk is om samen met jou tot een goede vraagstelling te komen, ook wel jouw leervraag. Tijdens de intake gaan we uitgebreid in op de leervraag en de vraag achter de vraag om in de vervolgbegeleiding de juiste beelden te kunnen verzamelen. Vanuit die vraagstelling kom je daarmee tot een vertaling naar jouw eigen handelen.
De eerste ervaring met de aanwezigheid van een camera doe jij op tijdens de intake. Deze intake nemen we bewust op om jou te laten ervaren hoe je reageert op de aanwezigheid van een camera in een relatief veilige setting. Voordat we de vervolgstap maken om de situatie (en daarmee jouw vraagstelling) in beeld te gaan brengen, kijken we eerst de intake terug. Na bevestiging van de juiste formulering van jouw leervraag en de reflectie op het beeldmateriaal van het intakegesprek, gaan we de daadwerkelijke situatie in beeld brengen (stap 3).
Stap 4 in de begeleiding is de situatie in beeld terugzien. Dit is de noodzakelijk vervolgstap waarin jij gaat reflecteren op jouw handelen. De essentiële fragmenten zullen we middels micro-analyse inzichtelijk maken. Bewustwording en alternatieven ontwikkelen zijn kernthema’s in deze stap.
Stap 5 staat in het teken van actie en daarmee de alternatieve gedragingen uitproberen en succesvolle gedragingen vasthouden. Afhankelijk van het effect kunnen stap 4 en 5 een aantal malen worden herhaald.

Ethische aspecten

Wij hechten grote waarde aan respectvol handelen, deskundigheid en vertrouwelijkheid. Werken alleen met toestemming is ons principe. We werken conform de richtlijnen opgenomen in het Gedragsconvenant SVIB en de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Beeldmateriaal, verslagen en aantekeningen zijn vertrouwelijke informatie! Deze vertrouwelijke informatie is niet vrij toegankelijk voor anderen.

Onze methodiek is probleemoplossend en handelingsgericht

Wij hechten grote waarde aan een zorgvuldig intakegesprek om jouw hulpvraag helder te krijgen en om te zien hoe jij reageert op de aanwezigheid van een videocamera

Vraag een intakegesprek aan